menu

Waarom huisartsen niet over geld spreken, en dit wél zouden moeten doen!

Huisartsen praten niet vaak en niet graag over geld. Ze hebben het liever over hun vak. Hoe komt dat? En wat zou een goede reden zijn om het juist wel over geld te hebben?

Huisartsen zijn opgeleid als zorgverlener

Voordat ze beëdigd worden en in het ‘BIG-register’ worden opgenomen, hebben ze een intensieve opleiding achter de rug. Zowel in theorie- als in de praktijk. Waardoor ze op hoog niveau verantwoorde zorg kunnen verlenen. Zelfs ná de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de uitbreiding van medische kennis en praktische vaardigheden. Het leveren van patiëntenzorg staat altijd centraal. Het managen van ‘het bedrijf’ daarentegen krijgt in de opleiding nauwelijks aandacht. De exploitatie en met name het financiële onderdeel ‘geld en winst’ zijn onderbelicht.

Huisartsen vinden al snel dat ze genoeg verdienen

Een nobele opstelling, en in mijn ogen onnodig. Het ontbreken van de impuls om ook goede zorg te hebben voor geld en winst, vloeit voort uit de relatief stabiele inkomsten op basis van het aantal ingeschreven patiënten. De doorlopende kosten worden zo gedekt. En zolang de huisarts zichzelf een vaste maandelijks vergoeding kan uitbetalen, is het al snel goed.

De vraag of alle geleverde zorg op de juiste wijze is gedeclareerd, wordt dan ook niet met prioriteit gesteld. Dat heeft negatieve financiële consequenties. Inkomsten waar de praktijk recht op heeft, worden niet geïncasseerd. Het ondernemerschap, zeker ook in deze tijden waarin kosten significant stijgen, vraagt dat de huisarts financieel scherp aan de wind vaart.

Een goede huisarts met oog voor ‘geld en winst’ heeft een betere en gezondere praktijk. En, wellicht klinkt het simpel, een betere en gezondere praktijk biedt betere zorg voor een patiënt dan een praktijk die zijn financiën minder goed voor elkaar heeft. Om dat bewustzijn relevant te houden, is het belangrijk dat in de praktijk wél regelmatig en serieus over ‘geld en winst’ wordt gesproken.

 

 

 

 

Behoefte aan tijd en aandacht?

Benieuwd hoe wij zorgen voor jouw praktijk? Tijdens een vrijblijvend gesprek kijken wij graag samen met je naar de aandachtspunten binnen jouw praktijk en hoe we stap voor stap voor verbetering gaan zorgen.