menu

Over Bart Nelissen

Het verhaal van Bart

Ord´us is het verhaal van oprichter Bart Nelissen. Een praktijkspecialist die huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en managers traint, waardoor zij effectiever en efficiënter worden in hun declaratiegedrag. Maar wie is Bart nu eigenlijk precies?

Eerste werkervaring

1995-1997

Na de studie bedrijfseconomie aan de universiteit van Tilburg ging Bart aan de slag als registeraccountant bij Ernst & Young. Hier deed hij zijn eerste werkervaring op bij Essent, Baderie, en Philadelphia. Bij deze bedrijven lag de focus van Bart hoofdzakelijk in het onderzoeken van de betrouwbaarheid van financiële gegevens. Zacht uitgedrukt, een belangrijk zo niet bepalend element in iedere exploitatie.

Financiële informatie

1997-2002

Na zijn periode bij Ernst & Young startte Bart bij DSM. Een beursgenoteerde multinational waar hij zich bezighield met de totstandkoming en analyse van financiële informatie. Om hiermee onderbouwd de juiste koers in de bedrijfsvoering te kunnen bepalen. De grootste les die hij bij DSM heeft geleerd, is het belang van de begrijpelijkheid van data en cijfers. Drie jaar later maakte Bart de overstap naar PriceWaterhouseCoopers (PWC). Hier kwam hij in de wereld van de banken. Bij de Rabobank ontwikkelde Bart met een goed en enthousiast team een toolbox. De toolbox maakte het werk van planning en controlling voor medewerkers effectiever.

Één project tegelijk

Deloitte

2002-2007

Zijn laatste werkgever voordat Bart zelfstandig Ordus oprichtte, was Deloitte. Hier ging hij aan de slag als managementconsultant. Waar bij DSM zijn focus lag op de totstandkoming van de financiële data ter bepaling van het te voeren beleid, hield hij zich hier bezig met de operationele implementatie en optimalisatie van het gekozen beleid. Na zes jaar bij Deloitte te hebben gewerkt, heeft Bart in 2007 bewust gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap.

Kritisch denkvermogen

2007-2018

Bart ging aan de slag bij verschillende opdrachtgevers zoals Adelante, Provincie Limburg, Provincie Brabant, gemeente Sittard-Geleen en Zorggroep Meditta. Hier was het steeds de uitdaging om vanuit verschillende perspectieven, niet alleen vanuit financiën, samen met de mensen uit de teams kritisch te kijken naar hun manier van werken: wat kost het ons en wat levert het ons eigenlijk op?

Training & Lesgeven

2007-2021

Ook zette Bart zijn interesse in het delen van kennis en ervaring met anderen om in een rol als trainer en docent bij Zuyd Hogeschool. Verder gaf hij vanaf de start van zijn studie bedrijfseconomie al les aan de Universiteit van Tilburg, en daarna ook aan Nyenrode Business School. Hij gaf onder andere les in operationeel management, business intelligence, power bi, financieel- en procesmanagement. Om zijn competenties verder aan te scherpen, behaalde hij een Black Belt Certificaat in Lean Six Sigma.

Optimaal Declareren

2018-heden

Verder bleef Bart altijd openstaan voor nieuwe uitdagingen en niet geheel toevallig wist zijn vrouw daar een belangrijke rol in te spelen. Zij heeft sinds 2000 een eigen huisartspraktijk. Verschillende onderwerpen passeerden dagelijks de revue, zo ook de financiën van de praktijk. Vooral het declaratieproces wekte al snel z’n interesse, gelet op het belang van de financiële gezondheid van de praktijk. Direct paste Bart zijn bedrijfsmatige kennis en ervaring toe, om zo samen met het team van de praktijk het declaratieproces op orde te brengen. Tot op de dag van vandaag krijgt het declaratieproces in de eigen praktijk dan ook de juiste aandacht.

Optimaal Declareren

De opgedane kennis en ervaring hielpen Bart verder in de ontwikkeling van zijn bedrijf Ord’us. En hij staat er niet alleen voor. Zijn vrouw, die ook huisarts is, fungeert als zijn vaste declaratie-sparringpartner. Dit doet zij vanuit de dagelijkse werkvloer van haar praktijk in het Limburgse Obbicht.

Alle kennis vanuit zijn financiële achtergrond en de dagelijkse praktijkvoering heeft Bart omgezet in een training: ‘Optimaal Declareren’. Hij traint praktijken om het dagelijkse declaratieproces op efficiënte wijze in te richten.  Zodat voortaan geen declaratie meer gemist wordt. Dit doet hij door het niveau van kennis, bewustwording en interne werkproces te verbeteren.

De reden wat Bart intrinsiek drijft om het declareren in iedere praktijk in Nederland te optimaliseren, is kraakhelder: “Ik zie iedere dag weer hoe, niet alleen mijn vrouw samen met haar team, maar alle huisartsen alles op alles zetten om de beste zorg te verlenen. Dat is niet zomaar een baan, dat is veel meer dan dat. En om deze beroepsgroep vanuit mijn financiële talent te helpen om hun praktijk, en daarmee de zorg die zij geven aan de patiënten, beter te maken, is een eer.”