menu

Het verhaal van Bart

Ordus is het verhaal van oprichter Bart Nelissen. Een praktijkspecialist die huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en managers traint, waardoor zij effectiever en efficiënter worden in hun declaratiegedrag.

Eerste werkervaring

Zijn hele leven heeft Bart een sterke interesse voor twee onderwerpen: effectiviteit in organisaties en de financiële gevolgen daarvan. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de universiteit van Tilburg ging hij aan de slag als registeraccountant bij Ernst & Young. Hier deed hij zijn eerste werkervaring op bij Essent, Baderie en Philadelphia. Bij deze bedrijven lag de focus van Bart hoofdzakelijk in het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de financiële gegevens.

Zacht uitgedrukt: een belangrijk, zo niet bepalend element in iedere exploitatie.

Financiële informatie

Na zijn periode bij Ernst & Young startte hij bij DSM. Een beursgenoteerde multinational waar Bart zich bezighield met de totstandkoming en analyse van financiële informatie. Om hiermee onderbouwd de juiste koers in de bedrijfsvoering te kunnen bepalen.

De grootste les die hij bij DSM heeft geleerd, is het belang van de begrijpelijkheid van data en cijfers. Wat staat hier nu? Wat zeggen deze cijfers nu echt? En wat zien we hierdoor? En wat is nu het beste dat we kunnen besluiten?

Drie jaar later maakte Bart de overstap naar PriceWaterhouseCoopers (PWC). Hier kwam hij in de wereld van de banken. Bij Rabobank ontwikkelde Bart met een goed en enthousiast team een toolbox om het werk van planning- en controlling medewerkers effectiever te maken.

Een leerzame periode waarin zijn interesse voor controlling op een hoger niveau is komen te staan.

Deloitte

Zijn laatste werkgever voordat hij zelfstandig Ordus oprichtte, was Deloitte. Hier ging Bart aan de slag als managementconsultant.

Waar bij DSM zijn focus lag op de totstandkoming van de financiële data ter bepaling van het te voeren beleid, hield hij zich hier bezig met de operationele implementatie en optimalisatie van het gekozen beleid. Dit deed hij o.a. bij organisaties als Provincie Limburg en NS.

Na zes jaar bij Deloitte te hebben gewerkt, heeft Bart in 2007 bewust gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap. De belangrijkste reden om dit te doen lag in de behoefte om vanuit alle financiële kennis en onderbouwing meer oog te kunnen hebben voor de menselijke factor in organisaties.

Kritisch denkvermogen

Zo ging hij aan de slag bij verschillende opdrachtgevers zoals Adelante, Provincie Limburg, Provincie Brabant, gemeente Sittard-Geleen en Zorggroep Meditta. Hier was het steeds de uitdaging om vanuit verschillende perspectieven, niet alleen vanuit financiën, samen met de mensen uit de teams kritisch te kijken naar hun manier van werken: wat kost het ons en wat levert het ons eigenlijk op?

Bart vond het vooral boeiend om te zien hoe het creëren van draagvlak binnen het team daadwerkelijk tot betere resultaten kan leiden. Zowel van de output, kwaliteit en financiën. Alsook het werkplezier van medewerkers en tevredenheid van klanten.

Training & lesgeven

Ook zette hij zijn interesse in het delen van kennis en ervaring met anderen om in een rol als trainer en docent bij Zuyd Hogeschool. Overigens, het lesgeven is hem met de paplepel ingegeven. Tal van familieleden werk(t)en in het onderwijs. Zijn vader was schooldirecteur en zijn moeder docente economie.

Zo gaf hij vanaf de start van zijn studie bedrijfseconomie al les aan de Universiteit van Tilburg, daarna ook aan Nyenrode Business School. Hij gaf onder andere les in operationeel management, business intelligence, Power BI, financieel- en procesmanagement.

Om zijn competenties verder aan te scherpen, behaalde hij onlangs een Black Belt certificaat in Lean Six Sigma. Werken volgens Lean is bijzonder bruikbaar om teams en organisaties efficiënter te laten functioneren. Zeker ook in de huisartsenzorg.

Optimaal Declareren

Verder bleef Bart altijd openstaan voor nieuwe uitdagingen en niet geheel toevallig wist zijn vrouw daar een belangrijke rol in te spelen. Zij heeft sinds 2000 een eigen huisartspraktijk. Verschillende onderwerpen passeerden dagelijks de revue, zo ook de financiën van de praktijk. Vooral het declaratieproces wekte al snel zijn interesse, gelet op het belang van de financiële gezondheid van de praktijk.

Direct paste Bart zijn bedrijfsmatige kennis en ervaring toe, om zo samen met het team van de praktijk het declaratieproces op orde te brengen. Tot op de dag van vandaag krijgt het declaratieproces in de eigen praktijk dan ook de juiste aandacht.

Deze kennis en ervaring hielpen Bart verder in de ontwikkeling van zijn bedrijf Ordus. Hij staat er niet alleen voor, want zijn vrouw fungeert regelmatig als sparringpartner om nóg beter te worden.

Zijn passie voor declareren heeft hij inmiddels omgezet in een training, welke de toepasselijke naam ‘Optimaal Declareren’ heeft gekregen. Deze training is erop gericht dat huisartspraktijken ongemerkt veel geld laten liggen, voor zorg die wél is geleverd.

Bart traint deze praktijken om in het dagdagelijkse declaratieproces voortaan geen declaratie en dus geld meer te missen.

‘Goed’ declareren is niet genoeg, want ook bij goed declareren laat je geld liggen. En laat dat nu net zijn waar Ordus je bij helpt: als jij zorgt voor de patiënt helpen wij jou om ‘heel goed’ te zorgen voor het declaratiegedrag in jouw praktijk!

 

 

 

Behoefte aan tijd en aandacht?

Benieuwd hoe wij zorgen voor jouw praktijk? Tijdens een vrijblijvend gesprek kijken wij graag samen met je naar de aandachtspunten binnen jouw praktijk en hoe we stap voor stap voor verbetering gaan zorgen.