menu

Jouw praktijk verdient het beste resultaat!

De stappen in onze manier van werken, maken dat wij aandacht besteden aan alle relevante aspecten van het project. Dat borgt positieve en bruikbare uitkomsten.

Één project tegelijk

Er zijn veel onderwerpen in de praktijk die aandacht vragen, zoals onder andere bereikbaarheid, productiviteit, medisch voorraadbeheer, wachttijden, financiële registratie en declaratie, personeels- en kwaliteitsbeheer, en patiënttevredenheid. Aan het begin van ons traject bespreken we deze verschillende onderwerpen. We spreken ook over de huidige resultaten, en de resultaten die in de praktijk nodig zijn of gewenst. 

Vanuit het gewenste resultaat, kijken we gezamenlijk wat nu aandacht vraagt, en wat later aangepakt kan worden. Dat vraagt om een zorgvuldige afstemming met onze klant en de juiste prioritering. Zo zorgen we met onze methode, onze manier van werken, dat er focus is op dat éne belangrijke onderwerp. En dat éne belangrijke onderwerp nu de aandacht te geven die het nodig heeft. Op basis van scherpe analyse definiëren we de noodzakelijke verbetering die we in de praktijk kunnen doorvoeren.

“Resultaat” is dan de logische uitkomst van goed en zorgvuldig ingevoerde verbetering.

Één project tegelijk

01 Inventarisatie & analyse

Inventarisatie & analyse

Om een goed beeld te krijgen van dat éne belangrijke onderwerp dat nu aandacht krijgt, inventariseren we actuele resultaten en de huidige manier van werken.

Dat doen we op basis van beschikbare data & cijfers en interviews met de zorg-ondernemer en z’n team. Als er geen actuele data & cijfers zijn, creëren we deze. We beschikken over ervaring en de juiste (digitale) tooling om objectieve en bruikbare metingen in korte tijd te organiseren. 

Na analyse van zowel cijfermatige als kwalitatieve informatie komen we tot een prioritering van  verbeterpunten. Immers ook focus in het uitwerken en implementeren van verbeterpunten voor dat éne onderwerp is belangrijk om concreet betere resultaten te boeken.

We hebben ervaring en inzicht in het functioneren van zorg-praktijken, en hebben inmiddels een goede ‘kijk’ hoe betere resultaten tot stand kunnen komen. In elk project passen we dat toe.

 

"Kijken, echt goed kijken"

Wat we in deze eerste fase van het traject vooral doen is, kijken!

Alleen door te kijken naar jouw praktijk, maar dan wel écht goed kijken, laat ons zien wat de resultaten nu feitelijk zijn. Door tijdens de analyse ook goed te kijken hoe die resultaten tot stand komen, zorgt dat we ons in het verdere traject kunnen focussen op de belangrijkste oorzaken, de sleutel voor daadwerkelijke resultaat verbetering.

We gebruiken in onze projecten graag de lean-methodiek. Lean laat ons namelijk efficiënt naar elk denkbaar resultaat in jouw praktijk kijken, objectief en gestructureerd.

02 Verbeterpunten en aanbevelingen

Een goed begin is het halve werk. Dat gezegde geldt voor elk verbeterproject dat we samen met de zorg-ondernemer doen. Een goede inventarisatie en scherpe analyse, maken het bedenken en formuleren van verbeterpunten en aanbevelingen voor een beter resultaat veel makkelijker. Ook al lijkt het toepassen van een oplossing vroeg in het project voor de hand te liggen, onze ervaring in zorgpraktijken laat ons zien dat het volgen van een gestructureerde aanpak belangrijk is voor het creëren van een blijvend beter resultaat.

Voor het bedenken en formuleren van de verbeterpunten gaan we samen met het team eerst op zoek naar de oorzaken. Deze oorzaken bepalen de huidige manier van werken en de resultaten die daaruit voortvloeien. Inzicht in deze oorzaken laat dus ons de juiste verbeteringen bedenken.

Elke stap in het project documenteren we. Zo laten we zien wat we doen en wat het effect ervan is in de zorg-praktijk. Handig tijdens teamoverleg, en belangrijk om de effectiviteit van elk project te kunnen volgen.

Verbeterpunten en aanbevelingen

"Elk verbeterpunt is een potentieel beter resultaat"

Elk verbeterpunt is de resultante van helder kijken naar de praktijk: met een heldere blik kijken hoe nu wordt gewerkt, en naar de resultaten zoals deze nu zijn. Om daarna in nauwe samenwerking met het team, en alle aanwezige kennis, ervaring, en creativiteit tot werkbare oplossingen te komen.

Elk verbeterpunt is feitelijk een nieuwe afspraak of set aan afspraken die het team anders laat werken, met een andere logica dan nu heeft gewerkt. Dat vraagt slechts om één ding: ACTIE!

03 Begeleiding, implementatie en oplevering

Elke afspraak die samen met het team wordt gemaakt, is er één om op te volgen. Onze rol is het om de zorg-ondernemer en z’n team te helpen deze afspraken na te komen. Eenvoudigweg, omdat ze leiden tot het gewenste resultaat. Echte resultaatverbetering komt dan ook niet tot stand op basis van een dik rapport of een mooie presentatie. Resultaten worden alleen geboekt als nieuwe afspraken in de praktijk gaan werken en het team de output of resultaten ervan gaan zien en daadwerkelijk ervaren.

Tot het moment dat de nieuwe afspraken als een nieuwe manier van werken in de praktijk zijn ingebed, begeleiden wij het team om de juiste scherpte en focus te houden.

We beogen met elk project het juiste resultaat te realiseren. Dat betekent dat wij in deze fase van implementatie aan de hand van nieuwe data & cijfers de effecten van de nieuwe manier van werken in beeld zullen brengen. Indien nodig kunnen wij een significante resultaatverbetering aantoonbaar maken.

Elk project wordt geëvalueerd en sluiten wij formeel af, om ons dan te richten op het vólgende belangrijke onderwerp.

 

Begeleiding, implementatie en oplevering