menu

Privacyverklaring

Algemeen

ORD’US verwerkt persoonsgegevens en in deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking daarvan door ons kantoor. Wij vinden bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en een email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. 

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, bijvoorbeeld van cliënten en leveranciers. Het gaat vooral om de volgende gegevens: NAW-gegevens, geslacht, functie, e-mailadressen en telefoonnummers. Maar ook persoonsgerelateerde bedrijfs- en financiele gegevens. Deze gegevens worden hierna aangeduid als persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen die wij op grond van de overeenkomst met u hebben, het beheren van de relatie, het onderhouden van contact (onder andere in geval van sollicitaties) en de gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor informatieve doeleinden.

Wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
  • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: wij deze derden inschakelen voor de uitvoering van (delen van) onze dienstverlening; we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn; dit noodzakelijk is in verband met een rechtszaak; en/of indien we dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden voor marketingdoeleinden.

Beveiliging

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de periode, waartoe wij volgens de wet of de beroepsregels verplicht zijn, doch niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens van u zijn verkregen. Wij zullen dossiers gedurende minimaal 7 jaar na het sluiten van het dossier bewaren.

Uw rechten

U hebt het recht om:

  • informatie op te vragen/in te zien over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
  • uw persoonsgegevens te wijzigen;
  • uw toestemming -om uw persoonsgegevens te verwerken- in te trekken;
  • uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn (zie hierboven onder bewaartermijn).
  • een klacht in te dienen bij ons dan wel de Autoriteit Persoonsgegevens ingeval u van mening bent dat ORD’US handelt in strijd met de geldende privacyregels.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze wilt wijzigen/aanvullen, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@ordus.nl

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics (geanonimiseerd) om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen op onze website. Google Analytics plaatst cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen verzamelen. Hiervoor hebben wij geen toestemming van u nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt de cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. We adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te lezen.

Cookiebeleid

Cookiebeleid

Cookieverklaring van ORD’US

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Sociale deelknoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees je in de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.