menu

Optimaliseren van het declareerproces is een keuze!

“De zorg is niet gratis”.

Zo vatte een assistente van een zorgpraktijk die ik begeleid het belang van goed declareren onlangs treffend samen. Het leveren en organiseren van goede zorg kost de zorgondernemer geld.

Dat geld moet ergens vandaan komen. Declareren, op de juiste manier declareren, is dan essentieel. Dat geldt uiteraard voor elke ondernemer, dus ook voor de zorgondernemer.

Een belangrijke inkomstenbron van elke praktijk zijn dus declaraties. De basis voor declareren is het leveren van zorg. Het leveren van zorg geeft vervolgens recht op declareren. Hoe beter het declareerproces in de praktijk functioneert, hoe minder gemiste declaraties waarvoor wél zorg is geleverd.

Declareren is een proces. De kwaliteit van elk proces, en dus ook van het declareerproces, hangt samen met de volgende aspecten:

  • het stellen van doelen, bijv. m.b.t. gemiste declaraties,
  • bewustwording van het huidige declareergedrag en de effecten ervan,
  • het maken van duidelijke afspraken wat wel en wat niet te declareren,
  • het nakomen van die afspraken,
  • en het monitoren van de uitkomsten, bij declareren is dat de omzet uit consulten en verrichtingen.

Het optimaliseren van het declareerproces is een keuze, een definitieve keuze! Zoals het vanzelfsprekend is dat de zorg voor patiënten elke dag de juiste aandacht krijgt, verdient ook de financiering ervan élke dag aandacht.

En als de zorgondernemer ziet dat het optimaliseren van het declareerproces logischerwijs in een hogere omzet uit consulten en verrichtingen resulteert, wordt ook de aandacht voor declareren vanzelfsprekend.

Ord’us belegeidt zorgondernemers bij het optimaliseren van het declareerproces.

Het leveren en organiseren van zorg kost de zorgondernemer geld, het levert dan wél de juiste omzet op.