menu

Nooit meer misgrijpen tijdens het spreekuur

Misgrijpen tijdens het spreekuur, bijzonder vervelend: vervelend voor de patiënt en vervelend voor de arts en z’n assistente. Het lijkt de zorgverlener te overkomen, het is echter te voorkomen. En wel door het goed en gedisciplineerd organiseren van de medische voorraden in de praktijk. Er zijn inmiddels steeds meer praktijken die hun voorraden ‘lean’ hebben georganiseerd. Slim! De kracht van het lean-principe is namelijk dat met het team goed wordt gekeken naar het proces: wanneer moet worden aangevuld, wanneer moet worden besteld, en welke maximale voorraad is economisch? Nu versus wat willen we als praktijk?

Door in de praktijk hiervoor vervolgens goede afspraken te maken, aangevuld met handige tools die het proces vergemakkelijken, is misgrijpen verleden tijd. En kijk eens naar het resultaat dat dat oplevert: patient tevreden, verspilling wordt voorkomen, en goed voor uw portemonnee.

In de begeleiding van de praktijk doen wij niet anders: goed kijken, analyseren, handige oplossingen bedenken, en heldere werkafspraken maken, en toezien op het nakomen ervan. En kijk eens de resultaten die dat zou opleveren!?