menu

Doelen stellen en deze realiseren!

Jij hebt als praktijkvoerder het beste met je praktijk en patiënten voor.

Dan wil je vast ook dat je praktijk komend jaar beter wordt, efficiënter, patiëntvriendelijker, of bijvoorbeeld toegankelijker.
Mooi geformuleerde doelen voor je praktijk, ze staan goed in je beleidsplan, lijken duidelijk voor je medewerkers, en het voelt als praktijkvoerder gewoon goed dat je vooruit wilt en ambitie hebt.
Je hebt ze wellicht zelf geformuleerd of bent door een collega, je accountant of adviseur aangespoord om dat te doen.
En vervolgens wordt je verteld: “dan kun je daarop gaan sturen”. “En dan ga je ze realiseren”.

Vanuit Ord’us komen we deze benadering regelmatig tegen.
Wellicht werkt deze benadering voor een enkeling, maar in de meeste zorgpraktijken werkt dit absoluut niet.

Het formuleren van een doel is nog wel relatief makkelijk te doen: neem een besluit dat je meer uit je praktijk wilt halen, verzamel enkele kengetallen om het juiste vertrekpunt te nemen, en bepaal het verschil tussen dit vertrekpunt en je doel.

Het realiseren van het doel vraagt om iets totaal anders: VOLLEDIGE TOEWIJDING én DISCIPLINE. Om elke dag te doen wat nodig is voor dit doel.
Het klinkt eigenlijk best simpel, is ’t wellicht ook.
Toch is dit voor de meeste mensen, en dus ook voor de meeste praktijkvoerders van een zorgpraktijk, het lastigste deel.
Wat je doel ook is!
Om dat doel te bereiken hoef je niet elke dag heel hard je best te doen, maar je zult wel élke dag dát moeten doen dat voor het realiseren van jouw doel bepalend is.

Omdat het in een zorgpraktijk best lastig is om elke dag te doen wat nodig is voor dat specifieke doel, stranden veel doelen, projecten en beleidsplannen van zorgondernemers. Die juist en dikwijls als doel hebben om meer structuur, rust, overzicht en efficiency te realiseren.
Herkenbaar?

De manier waarop Ord’us met jou als zorgondernemer aan de slag gaat, minimaliseert dit risico om niet elke dag te doen wat nodig is.
Op een prettige maar wel doortastende manier is Ord’us jouw ‘stok achter de deur’ om jouw doel van jouw praktijk wél te realiseren.