menu

Optimaal Declareren

Huisarts Maastricht-Zuid (LI)

Aanleiding

De aanleiding was het verbeteren van het declaratiegedrag van medewerkers na een recente praktijkovername. Daarnaast waren er een aantal onduidelijkheden over wat er wel of niet gedeclareerd mocht worden.

Training Optimaal Declareren

Het traject was intensief, aangezien er gedurende 2-3 maanden het declaratiegedrag van medewerkers gemonitord moest worden en er feedback gegeven moest worden. De trainingen waren praktisch ingesteld, waardoor iedereen zich bewust werd van het probleem en Bart veel onduidelijkheden heeft weggenomen.

Bewustwording

Bewustwording is essentieel. Bijv. de bewustwording over het feit dat we ook een onderneming zijn en dat wij door beter/juister declareren ervoor kunnen zorgen dat er bijv. extra personeel kan worden aangenomen of nieuwe apparatuur kan worden aangeschaft. Veel herhaling in periodieke meetings zorgt ervoor dat bepaalde aspecten bij iedereen blijven hangen.

Resultaat

We merken dat assistenten en artsen niet alleen consistenter declareren, maar ook declareert iedereen nagenoeg op dezelfde manier en volgens de NZA regels. Dit komt doordat iedereen bewuster geworden is van zijn/haar declaratiegedrag. Er heeft een duidelijke gedragsverandering plaatsgevonden wat betreft declaraties in de praktijk.

Het declaratiegedrag is inmiddels een vast agendapunt bij onze werkbesprekingen. Daarnaast worden de daglijsten regelmatig gecontroleerd en bij opvallende afwijkingen in declaratiegedrag wordt er feedback gegeven. Op deze manier wordt de gedragsverandering die gecreëerd is d.m.v. de training geborgd.

Ik zou Ord’us zeker aanbevelen aan andere praktijkhouders. De declaratietraining brengt een duidelijke uniformiteit in de manier waarop er in de praktijk gedeclareerd wordt.