menu

Optimaal Declareren

Huisartsenpraktijk Snijders

Aanleiding

In gesprek met Drs. Gitte Snijders (praktijkhoudster) wordt de succesvolle samenwerking tussen Ordus en HAP Snijders verder toegelicht.

Gitte: “Ik had het vermoeden dat, ondanks dat we heel hard werken binnen de praktijk, we geregeld inadequate declaraties doorvoerden. Ook door mijzelf vanwege de dagelijkse drukte. Ik heb een voorbeeld welke we geregeld tegenkomen in onze praktijk: Je ziet even snel iemand in de behandelkamer. Tussen je overvolle spreekuuragenda door in verband met forse oorklachten. Je denk dat de assistente dit uitwerkt en dus ook declareert. Achteraf denk ik, had ik dit niet zelf moeten doen? Ach, je spreekuur loopt over. Dus je gaat door. Met alle gevolgen van dien.”

Training Optimaal Declareren

Gitte: “Bart heeft zijn expertise, geduld en ervaring binnen de eerstelijnszorg ons team als eerste heel bewust gemaakt van de aannames die er heersen rondom declaraties. Voor velen een onderwerp waar toch liever niet over gesproken wordt. Terwijl het een essentieel onderdeel is van onze dagelijkse werkzaamheden. Bart nam het team op heldere wijze mee in de noodzaak om correcte declaraties uit te voeren.”

Gitte vervolgt: “Geregeld kwamen we erachter dat er niet goed gedeclareerd was geworden. Stapsgewijs heeft Bart ons helder gemaakt waar deze onjuiste declaraties vandaan kwamen en hoe ze eenvoudig, adequaat en correct aangepast konden worden. Moeilijke situaties werden vereenvoudigd in kleine stappen en verhelderd hoe deze adequaat aan te pakken en te declareren. Zodoende werden er eenduidige afspraken opgesteld. De stappen bewustwording, oefenen en evalueren waren essentieel. Door de weekoverzichten werd het voor het merendeel van het personeel ook heel inzichtelijk en zelfs leuk!”

 

Resultaat

Gitte: “Regelmatig wordt het onderwerp ‘optimaal declareren’ besproken om het niet te laten wegzakken bij alle medewerkers en om te benadrukken dat ook dit aspect rondom onze werkzaamheden van belang is correct te laten verlopen. Daarnaast is Bart zijn belofte nagekomen; onze inkomsten zijn gestegen, omdat we nu optimaal declareren.”

“Bart heeft mijn team en ik inzichten gegeven die we dagelijks hanteren en regelmatig evalueren. Mijn collega stuurt nu elke week een overzicht naar iedereen. Zo blijven we helder voor ogen houden of we soortgelijk declareren en lastige situaties worden in het werkoverleg voorgelegd.”