menu

Optimaal Declareren

HAP in Maastricht (LI)

Aanleiding

Wat was de aanleiding voor het afsluiten van de Optimaal Declareren training?

“Na recente praktijkovername en personeelswisselingen was declareren een ondergeschoven kindje geworden. We dachten dat we goed declareerden, maar eigenlijk kreeg declareren niet veel aandacht.”

Training Optimaal Declareren

Hoe heb je de training ervaren?

“We zijn in een zeer drukke periode gestart. Dat vergde wel een tijdsinvestering. Maar, declareren werd een gezamenlijk doel van alle medewerkers. Oftewel, een gezamenlijke inspanning.”

Op welke manier leidde Bart de trainingen en meetings?

“Helder en zeer duidelijk. Met tal van praktijkvoorbeelden. Zo raakten we als praktijk steeds meer in gesprek over hoe we moesten declareren.”

Hoe gaan de verbeteringen geborgd worden om het resultaat blijvend te verbeteren?

“Tijdens werkoverleg wordt declareren regelmatig besproken: hoe wordt een bepaald contact gedeclareerd? Zo kunnen we de afspraken die we als praktijk hierover gemaakt hebben opnieuw onder de aandacht brengen. Maar er is ook altijd de gelegenheid om declaratievragen te bespreken. Zo blijven we aandacht houden voor ons declaratiegedrag.”

 

 

Resultaat

Wat is het resultaat van de Optimaal Declareren training dat jullie doorlopen hebben?

“Elke praktijkmedewerker is zich nog meer bewust geworden van de noodzaak van correct declareren. En de kennis over correct declareren is bij iedereen toegenomen. Er is vaker onderling overleg over hoe er in de praktijk gedeclareerd wordt. Het blijkt dat declareren toch stukken beter kon. Veel beter dan we vooraf hadden gedacht.”

Welke acties hebben geleid tot een beter resultaat?

“Bespreken van correcte contacten en hoe dat gedeclareerd moet worden. Naast elke werkplek hangt inmiddels een lijstje met de meest voorkomende declaratie-codes van M&I’s.”