menu

Optimaal Declareren

HAP in omgeving Breda

Optimaal Declareren

“De aanleiding voor het aangaan van het Optimaal Declareren-traject was het gevoel, dat we minder inkomsten hebben dan andere praktijken in het verzorgingsgebied. Veel kostbare veranderingen in de praktijkvoering maakten het nodig eens goed te kijken naar de inkomsten.

Het traject heeft opgeleverd, dat alle medewerkers zich meer bewust zijn van de verrichtingen die ze mogen declareren. Hierdoor is er een mooie stijging te zien in gedeclareerde verrichtingen. Met een verschuiving naar meer arbeidsintensieve(re) verrichtingen.

Vooral het samen bespreken van veelvoorkomende “vraagstukken” en duidelijke afspraken maken hierover, vastgelegd in de gepersonaliseerde declaratiewijzer, heeft een mooi naslagwerk opgeleverd. Voor iedereen ligt een exemplaar bij de werkplek.

Het was fijn te kunnen sparren met iemand die feeling heeft met het reilen en zeilen in een huisartspraktijk, maar/en ook winstgericht kan kijken.

Bart kan elke medewerker goed aanspreken op en vooral stimuleren in zijn gedrag. Hij zet mensen aan het denken en reflecteert op hun eigen gedrag en daarmee consequenties voor de inkomsten van de praktijk. Verder laat hij de praktijkmedewerkers de gevolgen van optimaal declareren zien: eigen salaris en gevolgen voor de praktijkvoering.

Een aantal keer per jaar komen dan ook de declaratiecijfers ter sprake bij het werkoverleg om iedereen er scherp op te houden.

Ik heb Ordus inmiddels al een aantal keer aanbevolen bij collega praktijkmanagers (in opleiding). Ik gun iedereen de inzichten die we hebben opgedaan met dit traject.” Aldus de praktijkhouder in Breda.