menu

Optimaal Declareren-traject

Huisartspraktijk Heerlen/Parkstad

Aanleiding

Na een tip van een andere praktijkmanager besloot de huisartspraktijk het Optimaal Declareren-traject af te sluiten. “Een tip van een andere praktijkmanager over het Optimaal Declareren-traject van Ord’us had ons aan het denken gezet. Declareren wij wel allemaal hetzelfde en op de juiste manier? Is wel alles gedeclareerd waar we recht op hebben?” En zo startte een succesvolle samenwerking.

Training Optimaal Declareren

Het traject leverde tastbare resultaten op. De praktijkmedewerkers omarmden de Declareerwijzer en begonnen uniform te declareren. Hierdoor kwamen voorheen over het hoofd geziene aspecten aan het licht tijdens het declaratieproces. “De praktijkmedewerkers maken gebruik van de Declareerwijzer en declareren nu op een uniforme wijze. De blinde vlekken worden zichtbaar in het declaratieproces.” Aldus de praktijkmanager.

Verbeteringen werden aangedreven door doelgerichte acties. Gerichte trainingsavonden op casusniveau bevorderden bewustwording en consistentie. Twijfels werden gedeeld met projectleiders en de Declareerwijzer fungeerde als gids.

Praktijkmanager: “Er werden trainingsavonden georganiseerd waarin ingezoomd werd op casusniveau. Wat declareer je nu en wat geeft de Declaratiewijzer hierover aan?”

 

Gedragsverandering

De ervaring van het traject wordt positief omschreven. De praktijkmedewerkers benaderen het declaratieproces nu zorgvuldiger, zowel in termen van juiste declaratie als het vermijden van onnodige declaraties.

Gedragsverandering bleek afhankelijk van bewustwording, gecreëerd tijdens teamavonden. Gesprekken tussen praktijkmedewerkers, ondersteund door de Declareerwijzer, veranderden de dynamiek. Voorheen onbenutte hulpmiddelen, zoals de Declareerwijzer, kregen nu de aandacht die ze verdienden.

“Voordat er een gedragsverandering kan plaatsvinden moet er eerst bewustwording zijn en dat is bereikt met de teamavonden. Praktijkmedewerkers gingen met elkaar in gesprek en keken ook wat de Declareerwijzer aangaf. Eerder werd er geen gebruik gemaakt van de Declareerwijzer. Nu wel.” Aldus de praktijkmanager.

Er werden verschillende afspraken gemaakt om het declareergedrag te verbeteren: “De praktijk maakt nu gebruik van tabellen die het declareergedrag van de medewerkers inzichtelijk maakt. Er zijn aanspreekpunten binnen de verschillende disciplines die fungeren als vraagbaak.”

Resultaat

Maar hoe worden de verbeteringen geborgd om het resultaat blijvend te verbeteren? Praktijkmanager: “De tabellen worden iedere maand bekeken of we nog de juiste koers varen. Blijven de verrichtingen per medewerker ongeveer gelijk of zien we verschillen ontstaan? Om uniformiteit te borgen in het gebruik van de verrichtingscodes hebben we deze geminimaliseerd. We waren koploper in het maken van verrichtingscodes. Deze zijn nu LEAN.”

Het Optimaal Declareren-traject toont aan dat gerichte aanpassingen in het declaratieproces vruchten afwerpen in het streven naar nauwkeurig en consistent declareren.