menu

Een goede agendaplanning: cruciaal voor een soepele praktijkvoering

Goede zorg, wat is dat eigenlijk?

Het inzetten van de juiste vakkennis, ervaring, en inzichten door jou en jouw team? Absoluut! Maar is goede zorg niet ook het hebben en organiseren van een eenduidige agendaplanning? Ook dat is waar. Hoe is die planning in jouw praktijk georganiseerd, ben je er tevreden over, of kan dat beter?

We zien in ons dagelijks werk bij het beter maken van zorgpraktijken steeds een andere  invulling en benadering van die agendaplanning. En dus steeds ook een andere effectiviteit en efficiency van het spreekuur.

Wat we ook weten is dat goede zorg, tijdige zorg is, op het juiste moment, op de juiste plaats. Een goede agendaplanning, goed doordacht en gestructureerd, speelt hierin een kritische rol. We durven zelfs te stellen dat de agenda van de zorgprofessionals bepalend is voor de resultaten van de praktijk zoals tevredenheid van patiënt én medewerker, en zeker ook financieel rendement.

Kijk eens goed naar de zorg die jij nu levert en die je graag wilt leveren, en de rol die een betere agendaplanning  kan vervullen om jouw praktijk meer effectief en efficiënt te maken.

Wat zeggen onze klanten?
“Ondanks dat we een gestructureerde praktijk dachten te hebben en hoog scoren op patientvriendelijkheid en medewerkerstevredenheid, wilden we nog beter. Met een enthousiast team verzetten we elke dag bergen werk en zijn we een kei in multitasken.
Dit leidde echter tot vermoeidheid op het einde van de dag en foutjes die ertussendoor glippen. Met Ord’us en Bart zijn we gaan kijken wat de grondoorzaken van dit multitasken en van deze foutjes waren. Dit leidde uiteindelijk tot een nieuwe dagindeling en duidelijke werkafspraken. Gevolg is dat we niet meer hoeven te multitasken en de focus op de patient veel beter is (als je met de patient bezig bent, hoef je ook echt niets anders te doen en word je niet gestoord).
Onze spreekuren lopen niet tot nauwelijks uit, de ervaren werkdruk is veel lager, en ik ben niet meer moe als ik naar huis ga. En ondanks het minder hard hoeven werken is zelfs onze omzet gestegen. Dit project is echt een aanrader en de aanpak van Ord’us en Bart zorgt ervoor dat iedereen betrokken wordt en de veranderingen die gedaan worden ook door iedereen gedragen worden.”
“Een echte aanrader!”, aldus praktijkvoerder Huisartsenpraktijk in westelijke mijnstreek (Limburg)
praktijkvoering

HAP Westelijke Mijnstreek aan het woord.

“Als huisartsenpraktijk wilden we nog beter. Met een enthousiast team verzetten we elke dag bergen werk en zijn we een kei in multitasken. We zagen niet dat een niet optimale agendaplanning ons eigenlijk elke dag de nodige energie kostte, omdat er zo regelmatig fouten in de agendaplanning glipten. Dat kan toch anders!?"