menu

Cases

Optimaal Declareren – HAP in Klimmen

Nadat we vanuit meerdere praktijken positieve verhalen over Bart hoorde, begonnen wij enigszins sceptisch aan de optimaal declareren training; “We declareren toch goed?”. Maar wij zijn positief verrast. De training van Bart creëert bewustwording en uniform declareren bij het gehele team. Bart maakt iedereen enthousiast door tijdens de training het hele team proactief mee te nemen in hun declareergedrag. Ook de individuele gesprekken zijn door iedereen als prettig ervaren. Voor ons is er veel verduidelijkt in wat er wel of niet gedeclareerd mag worden. Ook zijn er werkafspraken gemaakt zodat ook voor nieuwe medewerkers duidelijk is hoe en wat wij in onze praktijk declareren.

Lees meer

Optimaal Declareren – Huisartsenzorg Peulen

“Wij hebben samen op 1-1-2024 een praktijk overgenomen. We hadden geen inzicht in de geldstromen binnen de praktijk. Vanuit het verleden kennen we Bart en wisten van zijn kennis en expertise op het vlak van de financiële processen in een huisartsenpraktijk. Samen met Bart hebben we overzicht en orde geschept in de geldstromen van de praktijk. Het resultaat van dit traject is dat we eigenaarschap en bewustwording binnen het team gecreëerd hebben over hoe belangrijk deze bedrijfsprocessen zijn in de zorg. Dit zorgde voor enorm veel draagvlak binnen het team met verbluffende resultaten. Samen met het team heeft Bart duidelijke werk- en declaratieafspraken gemaakt conform de richtlijnen van de declareerwijzer....

Lees meer

Optimaal Declareren – HAP in Carnissehuis Rotterdam

“Als huisartsen hadden we besloten om een cursus declareren te gaan doen met het hele team. Afgelopen jaar hebben we veel nieuwe mensen in ons team gekregen en we merkten dat uitleg over declareren niet echt goed geregeld was tijdens het inwerken. Nu zijn er veel soorten declaratiecursussen. We hebben bewust voor Ord’us en Bart gekozen, omdat dit een lange cursus is van 6 weken waarbij Bart echt zorgt voor een veranderende mindset in het hele team. Dit is zeker gelukt! Iedereen is zich nu er bewust van wat het kost om de praktijk draaiende te houden én vooral ook wat je mag declareren. Eerder leverden we huisartsenzorg, wat we...

Lees meer

Optimaal Declareren – HAP Heerlen/Parkstad

Na een tip van een andere praktijkmanager besloot de huisartspraktijk het Optimaal Declareren-traject af te sluiten. “Een tip van een andere praktijkmanager over het Optimaal Declareren-traject van Ord’us had ons aan het denken gezet. Declareren wij wel allemaal hetzelfde en op de juiste manier? Is wel alles gedeclareerd waar we recht op hebben?” En zo startte een succesvolle samenwerking. Het traject leverde tastbare resultaten op. De praktijkmedewerkers omarmden de Declareerwijzer en begonnen uniform te declareren. Hierdoor kwamen voorheen over het hoofd geziene aspecten aan het licht tijdens het declaratieproces. “De praktijkmedewerkers maken gebruik van de Declareerwijzer en declareren nu op een uniforme wijze. De blinde vlekken worden zichtbaar in het...

Lees meer

Optimaal Declareren – HAP in omgeving Breda

“De aanleiding voor het aangaan van het Optimaal Declareren-traject was het gevoel, dat we minder inkomsten hebben dan andere praktijken in het verzorgingsgebied. Veel kostbare veranderingen in de praktijkvoering maakten het nodig eens goed te kijken naar de inkomsten. Het traject heeft opgeleverd, dat alle medewerkers zich meer bewust zijn van de verrichtingen die ze mogen declareren. Hierdoor is er een mooie stijging te zien in gedeclareerde verrichtingen. Met een verschuiving naar meer arbeidsintensieve(re) verrichtingen. Vooral het samen bespreken van veelvoorkomende “vraagstukken” en duidelijke afspraken maken hierover, vastgelegd in de gepersonaliseerde declaratiewijzer, heeft een mooi naslagwerk opgeleverd. Voor iedereen ligt een exemplaar bij de werkplek. Het was fijn te kunnen...

Lees meer

Optimaal Declareren – HAP in Maastricht

Wat was de aanleiding voor het afsluiten van de Optimaal Declareren training? “Na recente praktijkovername en personeelswisselingen was declareren een ondergeschoven kindje geworden. We dachten dat we goed declareerden, maar eigenlijk kreeg declareren niet veel aandacht.” Hoe heb je de training ervaren? “We zijn in een zeer drukke periode gestart. Dat vergde wel een tijdsinvestering. Maar, declareren werd een gezamenlijk doel van alle medewerkers. Oftewel, een gezamenlijke inspanning.” Op welke manier leidde Bart de trainingen en meetings? “Helder en zeer duidelijk. Met tal van praktijkvoorbeelden. Zo raakten we als praktijk steeds meer in gesprek over hoe we moesten declareren.” Hoe gaan de verbeteringen geborgd worden om het resultaat blijvend te...

Lees meer

Optimaal Declareren – HAP Snijders

In gesprek met Drs. Gitte Snijders (praktijkhoudster) wordt de succesvolle samenwerking tussen Ordus en HAP Snijders verder toegelicht. Gitte: “Ik had het vermoeden dat, ondanks dat we heel hard werken binnen de praktijk, we geregeld inadequate declaraties doorvoerden. Ook door mijzelf vanwege de dagelijkse drukte. Ik heb een voorbeeld welke we geregeld tegenkomen in onze praktijk: Je ziet even snel iemand in de behandelkamer. Tussen je overvolle spreekuuragenda door in verband met forse oorklachten. Je denk dat de assistente dit uitwerkt en dus ook declareert. Achteraf denk ik, had ik dit niet zelf moeten doen? Ach, je spreekuur loopt over. Dus je gaat door. Met alle gevolgen van dien.” Gitte:...

Lees meer

Optimaal Declareren – HAP Heerlerheide

In gesprek met Thijs Horbach (huisarts), Janine van ’t Wout Hofland (huisarts) en Pierre Spiertz (praktijkmanager) wordt de succesvolle samenwerking tussen Ordus en HAP Heerlerheide verder toegelicht. Voor HAP Heerlerheide bestond er een grote behoefte om de declaratieprocessen goed onder de loep te nemen. Daar waren verschillende aanleidingen voor. Een praktijkovername zorgde ervoor dat er nieuwe werknemers kwamen te werken in de praktijk. Het team bestaat uit huisartsen, praktijkmanager en assistentes. Elk met een eigen inzicht en visie op het gebied van declareren. Vanwege de vele nieuwe werknemers stonden de neuzen niet meer dezelfde richting op. Zo ook op het gebied van declareren. Thijs: “We zitten hier met een nieuw...

Lees meer

Optimaal Declareren – Huisarts Stramproy

De aanleiding was het instabiele gedrag van medewerkers bij het declareerproces in de huisartsenpraktijk. De training creëert bewustwording over het declaratiegedrag. Eén van de acties die geleid hebben tot een beter resultaat zijn de teamsessies, waarin we samen met het gehele team dieper inzoomden op het declaratiegedrag. Daarnaast houden de persoonlijke gesprekken met Bart en de vooraf bepaalde proceseigenaar het declaratiegedrag onder de aandacht. Wij hebben Bart als een zeer prettige, doortastende en enthousiaste trainer ervaren. De eerdergenoemde bewustwording zorgt voor een gedragsverandering. Het resultaat is dat iedere medewerker nu veel meer bewust is van zijn of haar declareergedrag en dat resulteert weer in meer omzet. We maakten bijv. de afspraak...

Lees meer

Optimaal Declareren – Huisarts Maastricht – Zuid

De aanleiding was het verbeteren van het declaratiegedrag van medewerkers na een recente praktijkovername. Daarnaast waren er een aantal onduidelijkheden over wat er wel of niet gedeclareerd mocht worden. Het traject was intensief, aangezien er gedurende 2-3 maanden het declaratiegedrag van medewerkers gemonitord moest worden en er feedback gegeven moest worden. De trainingen waren praktisch ingesteld, waardoor iedereen zich bewust werd van het probleem en Bart veel onduidelijkheden heeft weggenomen. Bewustwording is essentieel. Bijv. de bewustwording over het feit dat we ook een onderneming zijn en dat wij door beter/juister declareren ervoor kunnen zorgen dat er bijv. extra personeel kan worden aangenomen of nieuwe apparatuur kan worden aangeschaft. Veel herhaling...

Lees meer