menu

Declaratietrainingen voor huisartspraktijken

Ord’us verzorgt effectieve trainingen om het dagelijkse declaratieproces van huisartspraktijken te optimaliseren. Hiermee creëren wij financiële ruimte, waarmee een gezonde exploitatie en betere zorg kan worden gerealiseerd.

  • Gezonde financiën
  • Efficiënt zorgproces
  • Blijvende gedragsverandering

Optimaal Declareren training

De declaratietraining die huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners helpt om vanuit een financieel gezonde praktijk de zorg efficiënter te organiseren.

Ons onderscheidend vermogen is dat wij niet stoppen bij enkel het kennen van de regels. Wij gaan door tot optimale toepassing en uitvoering van het gehele proces. Wij creëren verbetering in het declaratiegedrag van huisarts-teams.

Ook geen declaratie meer missen? Bekijk dan het bewezen recept voor blijvende optimalisatie van het declaratieproces.

Plan een kennismakingsgesprek

Door het voeren van een open en eerlijk gesprek over declareren, gaan wij samen onderzoeken welke verbeterstappen in jouw praktijk gezet kunnen worden.

Kennis van de regels is belangrijk, maar bewustwording en verbetering van het interne werkproces maken het verschil.

Wil jij weten wat Ord’us voor jouw dagelijks declaratieproces kan betekenen? Plan dan een kennismakingsgesprek in.

Optimaal Declareren voor Huisartsenpraktijken
  • Gezonde financiën.
  • Efficiënt zorgproces
  • LHV Declareerwijzer

Bewezen resultaat

Wij staan huisartspraktijken bij om alle verleende zorg te declareren. 

De financiële ruimte die dit creëert heeft een positieve impact op het gehele zorgproces. Met als ultieme doel: optimale patiëntenzorg.

Onze assistenten en artsen declareren consistent en perfect volgens de regels.

"Wij zijn met het Optimaal Declareren-traject gestart, na een recente praktijkovername. We wilden het declaratiegedrag van onze medewerkers z.s.m. verbeteren. Daarnaast waren er een aantal onduidelijkheden over wat er wel of niet gedeclareerd mocht worden."

HAP Maastricht-zuid

Huisarts

Lees meer

Bart maakt iedereen enthousiast door het hele team proactief mee te nemen.

"Nadat we vanuit meerdere praktijken positieve verhalen over Bart hoorde, begonnen wij vol enthousiasme aan de optimaal declareren training."

HAP Klimmen

Praktijkmanager

Lees meer

Bart zorgde voor enorm veel draagvlak binnen het team met verbluffende resultaten.

"Jelle Peulen en ik hebben samen op 1-1-2024 een praktijk overgenomen. We hadden geen inzicht in de geldstromen binnen de praktijk. Vanuit het verleden kennen we Bart en wisten van zijn kennis en expertise op het vlak van de financiële processen in een huisartsenpraktijk. Samen met Bart hebben we overzicht en orde geschept in de geldstromen van de praktijk."

HAP Peulen

Tom Houben (Praktijkhouder, -manager)

Lees meer

Iedere praktijkmedewerker is zich nu veel meer bewust van zijn of haar declareergedrag en dat resulteert weer in meer omzet.

"Het instabiele declaratiegedrag van de praktijkmedewerkers was voor ons de aanleiding om het Optimaal Declareren-traject af te sluiten. Het was tijd voor een specifieke gedragsverandering bij onze medewerkers."

HAP Stramproy

Praktijkhouder

Lees meer

Het was fijn om te kunnen sparren met iemand die feeling heeft met het reilen en zeilen in een huisartspraktijk.

“De aanleiding voor het aangaan van het Optimaal Declareren-traject was het gevoel, dat we minder inkomsten hebben dan andere praktijken in het verzorgingsgebied. Veel kostbare veranderingen in de praktijkvoering maakten het nodig eens goed te kijken naar de inkomsten."

HAP Breda

Praktijkhouder

Lees meer

Het traject van Bart is een ware voedingsbodem die heeft geleid tot verschillende inzichten.

Voor HAP Heerlerheide bestond er een grote behoefte om de declaratieprocessen goed onder de loep te nemen. Daar waren verschillende aanleidingen voor. Een praktijkovername zorgde ervoor dat er nieuwe werknemers kwamen te werken in de praktijk. Het team bestaat uit huisartsen, praktijkmanager en assistentes. Elk met een eigen inzicht en visie op het gebied van declareren. Vanwege de vele nieuwe werknemers stonden de neuzen niet meer dezelfde richting op. Zo ook op het gebied van declareren.

HAP Heerlerheide

Thijs Horbach (huisarts)

Lees meer

Tijdens elk werkoverleg wordt het onderwerp declareren besproken.

“Na recente praktijkovername en personeelswisselingen was declareren een ondergeschoven kindje geworden. We dachten dat we goed declareerden, maar eigenlijk kreeg declareren niet veel aandacht.”

HAP Maastricht

Praktijkhouder

Lees meer

De praktijkmedewerkers maken beter gebruik van de Declareerwijzer en declareren nu op uniforme wijze.

Na een tip van een andere praktijkmanager besloot de huisartspraktijk het Optimaal Declareren-traject af te sluiten. “Een tip van een andere praktijkmanager over het Optimaal Declareren-traject van Ord’us had ons aan het denken gezet. Declareren wij wel allemaal hetzelfde en op de juiste manier? Is wel alles gedeclareerd waar we recht op hebben?” En zo startte een succesvolle samenwerking.

HAP Heerlen

Huisarts

Lees meer

Bart zorgt ervoor dat iedereen betrokken wordt bij de veranderingen die gedaan worden.

“Als huisartsenpraktijk wilden we nog beter. Met een enthousiast team verzetten we elke dag bergen werk en zijn we een kei in multitasken. We zagen niet dat een niet optimale agendaplanning ons eigenlijk elke dag de nodige energie kostte, omdat er zo regelmatig fouten in de agendaplanning glipten. Dat kan toch anders!?"

HAP Westelijke Mijnstreek

Praktijkhouder

Lees meer

Bart heeft mijn team en ik inzichten gegeven die we dagelijks hanteren en regelmatig evalueren.

“Ik had het vermoeden dat, ondanks dat we heel hard werken binnen de praktijk, we geregeld inadequate declaraties doorvoerden. Ook door mijzelf vanwege de dagelijkse drukte. Ik heb een voorbeeld welke we geregeld tegenkomen in onze praktijk: Je ziet even snel iemand in de behandelkamer. Tussen je overvolle spreekuuragenda door in verband met forse oorklachten. Je denk dat de assistente dit uitwerkt en dus ook declareert. Achteraf denk ik, had ik dit niet zelf moeten doen? Ach, je spreekuur loopt over. Dus je gaat door. Met alle gevolgen van dien.”

HAP Snijders Landgraaf

Gitte Snijders (praktijkhoudster)

Lees meer

Bart heeft gezorgd voor een veranderende mindset in het hele team.

"Als huisartsen hadden we besloten om een cursus declareren te gaan doen met het hele team. Afgelopen jaar hebben we veel nieuwe mensen in ons team gekregen en we merkten dat uitleg over declareren niet echt goed geregeld was tijdens het inwerken."

HAP Carnissehuis

Huisarts

Lees meer